ХИМСНАБ-ОРБЕЛ ООД

ЕКСПОРТ - ИМПОРТ
» chimorbel.com
Дружеството извършва внос и износ на трапезна йодирана сол, морска кристална, каменна сол за животновъдството, внос на калиев хлорид и натриев нитрит– хранително качество, калиев йодат, подправки за ястия и супи. Внос и доставка на торф, торфо-почвена смес и други.
 

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗФАСОВКА

Фирмата се занимава с производство и разфасовка на трапезна йодирана сол, обогатена с флуор сол, сол с намалено съдържание на натрий, кристална морска сол, европодправки ОРБЕТА за супи и ястия, както и трапезен винен оцет, екологичен оцет от диви ябълки и оцет с естрагон и копър.
Cол
Внос и износ на трапезна йодирана сол, сол с намалено съдържание на натрий, крист. морска сол, нитритна сол и други.

Други видове сол
Внос и износ на сол на таблетки за инсталациите за омекотяване на вода и каменната сол за животно- въдството с минимум 97% натриев хлорид.

Торф
Внос и доставка на торф за цве- топроизводство и озеленяване в големи и малки опаковки, готова торфо-почвена смес и други.

Торфени саксийки
Торфени саксийки, подходящи при отглеждане на бързорястящи растения, изискващи подхранване на разсада.

Контакти

Химснаб-Орбел ООД
София 1614, кв. Горна баня
ул. „Инж. Борислав Огойски” № 1-В
тел: +359 2 / 957 86 56
тел: +359 2 / 957 86 60
тел: +359 2 / 957 86 61
тел/факс: + 359 2 / 957 86 77
e-mail: office@chimorbel.com