Торф (бали)

мъхов, повърхностен с киселинност 3,5÷4,5
Свойства:
Влажност- до 53 %
Пепелност- до 5 %
Степен на разлагане-  до 20 %
Дървени примеси –до 1 %
Неразтворим остатък – до 1,1 %

Бар код:
3 800028 907001

Вид опаковка:
бали

Нето:

300 dm 3