Торф (бали) неутрализиран
« обратно в продукти

Торф (бали) неутрализиран

мъхов, повърхностен
Свойства:
Влажност- до 53 %
Пепелност- до 5 %
Степен на разлагане-  до 20 %
Дървени примеси –до 1 %
Неразтворим остатък – до 1,1 %
Киселинност рН    6.0÷6.5

Бар код:
3 800028 907032

Вид опаковка:
бали

Нето:
300 dm 3