Други видове сол

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Каменната сол за животновъдството - описание
Каменната сол за животновъдството се получава директно от солните мини, без допълнителна преработка. Получените късове имат различна маса достигащи до 50 килограма.
Каменната сол за животновъдството съдържа минимум 97% натриев хлорид, влага до 0,5% и неразтворими-1,3%.
Опаковка
Каменната сол за животновъдството се предлага в насипно състояние.
Безопасност и екологични екологична информация
Солта е подходяща за храна на животните, без опастност за здравето им. Всяка партида е съпроводена с ветеринарен сертификат.
Съхранение
Каменната сол за животновъдството се съхранява в сухи помещения при температура на околната среда.

Сол на таблетки - описание
Солта на таблетки e предназначена главно за инсталациите за омекотяване на вода като регенератор на йонобменните филтри,както в промишлени така също и при домашни условия. В основата на процеса на омекотяване стои отделянето на калциевите и магнезиеви йони ,чиято концентрация определят твърдостта на водата. За целта се използват йонообменни филтри обогатени с натриеви йони.
още »
Прооцесът включва заместване на йоните на натрия с йоните на магнезия и калция и продължава до насищане на йонообменния филтър.След това филтъра се регенерира като се обработва с разтвор на сол ,при което се насища с йони на натрия.За да протича процесът на регенерация ефективно солта на таблетки трябва да отговаря на следните показатели:
- Таблетките при разтваряне не трябва да се разпадат на части а постепенно да намаляват размерите до пълното насищане на разтвора.
- Съдържанието на натриев хлорид да бъде в порядъка на 99,2-99,5 %.
- Да не съдържа примеси, които да блокират работата на филтъра
Предлаганата от Химснаб-Орбел ООД сол на таблетки, разработена на база вакуум рафинирана сол, отговаря на посочените по-горе показатели и гарантира ефективното и използване в процесите на омекотяване на водата.
Опаковка
Солта на таблетки се опакова в полиетиленови чували с маса 25 килограма.
Безопасност и екологични екологична информация
Солта на таблетки е безопасна за здравето и няма странични ефекти .
Съхранение
Солта на таблетки се съхранява в сухи помещения при температура на околната среда.
« обратно